Cookiebeleid

Algemeen
Op deze website wordt u informatie aangeboden over onze activiteiten, producten en diensten. U kunt ook online reageren op woningen of hierover meer informatie opvragen.

 

Voor het aanbieden en leveren van onze producten en diensten op deze website maken wij gebruik van persoonsgegevens en maken wij gebruik van cookies. In het Privacy Statement en Cookiebeleid vindt u informatie over de manier waarop wij met deze gegevens omgaan en hoe uw privacy wordt beschermd. Door het bezoeken en het gebruiken van de website  www.hofwonen.nl, hierna te noemen “website”, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer, het Privacy Statement en ons Cookiebeleid.

 

Hof Wonen voert het beheer over de pagina’s. Wij kunnen de disclaimer te allen tijde wijzigen. Wij adviseren u daarom regelmatig de disclaimer te controleren. Op deze website is Nederlands recht van toepassing.